Kế hoạch tuyển dụng
11:32 | 22/06/2022

TẬP ĐOÀN N&G (N&G GROUP)


Số 26-28 phố Đinh Núp, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3 784 6045   Fax: (84-24) 37846043

Email: info@nggroup.com.vn        /Website:
www.nggroup.com.vn/

 

KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ HỆ THỐNG N&G GROUP

(Trong tháng 6 - Qúy III năm 2022)

 

I.                   BAN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

 

1.      Phó Giám đốc Ban quản lý các Dự án kiêm Phó Ban Kế hoạch Đầu tư (Phụ trách Nam Trung Bộ)

2.      Chuyên viên kinh tế kỹ thuật

3.      Chuyên viên chuẩn bị đầu tư

 

II.                BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

 

1.      Phó Giám đốc BAN QLDA

2.      Giám đốc Công ty tư vấn

3.      Nhân viên bảo vệ dự án

 

III.             CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG N&G

 

1. Phó Giám đốc Công ty Xây dựng

 

IV.             CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI KCN – ĐÔ THỊ HANSSIP

 

1.  Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại KCN – Đô thị Hanssip: Công ty con thuộc Tập đoàn N&G

2.  Chuyên Viên Kinh Doanh Hợp Tác Quốc Tế

 

V.                VĂN PHÒNG

 

1.    Chuyên viên IT

2.    Phó Chánh Văn Phòng Kiêm Trợ Lý Chủ Tịch (Phụ Trách Đối Ngoại - Thư Ký Tổng Hợp )

3.     Nhân viên bảo vệ Tập đoàn

 

 

Bảng mô tả chi tiết  công việc ( file đính kèm)

 

Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji
 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong
Sien I&D
Vesta
 Ngân hàng Phát triển Việt Nam
Hiệp hội Doanh nghiệp ngành Công nghiệp Hỗ trợ Hà Nội