Lễ ký kế Thỏa thuận hợp tác phát triển Tổ hợp dập đúc Nhật Bản tại HANSSIP giữa Công ty Cổ phần đầu tư phát triển N & G và công ty General Production

09:56 | 28/05/2014

Tại diễn đàn kinh tế : “Đầu tư vào CNHT ở Việt Nam- cơ hội cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ Nhật Bản”, Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang, Phó Thủ tướng Chính Phủ Phạm Bình Minh, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghieejp Việt Nam (VCCI) Vũ Tiến Lộc chứng kiến Lễ ký kế Thỏa thuận hợp tác phát triển Tổ hợp dập đúc Nhật Bản tại HANSSIP giữa Công ty Cổ phần đầu tư phát triển N & G và công ty General Production.

Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang phát biểu tại Diễn đàn kinh tế: Chủ đề: Đầu tư vào CNHT ở Việt Nam- cơ hội cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, ngày 19/3/2014

 

 

Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang, Phó Thủ tướng Chính Phủ Phạm Bình Minh, Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc chứng kiến Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác phát triển Tổ hợp dập đúc Nhật Bản tại HANSSIP giữa Chủ tịch HANSIBA - TGĐ N&G với  Công ty General Production Nhật Bản.

 

 

Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang, Phó Thủ tướng Chính Phủ Phạm Bình Minh, Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc chứng kiến Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác phát triển Tổ hợp dập đúc Nhật Bản tại HANSSIP giữa Chủ tịch HANSIBA - TGĐ N&G với  Công ty General Production Nhật Bản.

 

 

Ông Nguyễn Hoàng- Phó chủ tịch Diễn đàn kinh tế Việt Nam Nhật bản, Chủ tịch HANSIBA - TGĐ N&G phát biểu về cơ sở hạ tầng phục vụ CNHT của Việt Nam và Hà Nội điều hành diễn đàn kinh tế phát triển CNHT tại Osaka, ngày 19/3/2014

 Thông tin chung cư số 1 trần thủ độ sản phẩm chung cư hải phát complex dự án chung cư số 1 trần thủ độ câp nhật mới nhất

 

Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji
 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong
Sien I&D
Vesta
 Ngân hàng Phát triển Việt Nam
Hiệp hội Doanh nghiệp ngành Công nghiệp Hỗ trợ Hà Nội