TH Thông Tấn đưa tin thời sự tối ngày 15.7.2022 về trao giấy chứng nhận đầu tư cho DN Nhật Bản

TH Thông Tấn đưa tin thời sự ngày 15.7.2022 về trao giấy chứng nhận đầu tư cho DN Nhật Bản và hợp tác chuỗi sản phẩm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam - Hà Nội

Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji
CFLD
Envision Energy
 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong
Ngân hàng Công thương Trung Quốc - ICBC
Vesta