DỰ ÁN ĐẦU TƯ, QUẢN LÝ KHAI THÁC KHU CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ VÀ ĐÔ THỊ DỊCH VỤ NAM HÀ NỘI (KCN HANSSIP)
Website dự án: http://hanssip.net
Mặt bằng tổng thể
Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji
 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong
Sien I&D
Vesta
 Ngân hàng Phát triển Việt Nam
Hiệp hội Doanh nghiệp ngành Công nghiệp Hỗ trợ Hà Nội