Doanh nghiệp tỉnh Ibaraki (Nhật Bản) làm việc với Công ty N&G Corp tại Khu CNHT Nam Hà Nội.
Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji
CFLD
Envision Energy
 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong
Ngân hàng Công thương Trung Quốc - ICBC
Vesta