Đoàn Ủy ban hợp tác kinh tế Mekong - Nhật Bản thăm và làm việc tại Hanssip
Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji
CFLD
Envision Energy
 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong
Ngân hàng Công thương Trung Quốc - ICBC
Vesta