Đài PT-TH Hà Nội đưa tin thời sự 11h30 ngày 16.7.2022 về trao giấy chứng nhận đầu tư cho DN Nhật Bản

Đài PT-TH Hà Nội  đưa tin thời sự11h30 ngày 16.7.2022 về trao giấy chứng nhận đầu tư cho DN Nhật Bản và hợp tác chuỗi sản phẩm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam - Hà Nội

Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji
CFLD
Envision Energy
 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong
Ngân hàng Công thương Trung Quốc - ICBC
Vesta