Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới thăm và làm việc tại Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội (Hanssip) ngày 11/02/2014
Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji
CFLD
Envision Energy
 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong
Ngân hàng Công thương Trung Quốc - ICBC
Vesta