CHỦ TỊCH N&G GROUP PHÁT BIỂU TẠI HỘI NGHỊ THỦ TƯỚNG CHỦ TRÌ VỚI DN FDI 19-7-2022

CHỦ TỊCH N&G GROUP PHÁT BIỂU TẠI HỘI NGHỊ THỦ TƯỚNG CHỦ TRÌ VỚI DN FDI 19-7-2022
 

Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji
 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong
Sien I&D
Vesta
 Ngân hàng Phát triển Việt Nam
Hiệp hội Doanh nghiệp ngành Công nghiệp Hỗ trợ Hà Nội