CHỦ TỊCH N&G GROUP PHÁT BIỂU TẠI KỲ HỌP 9 HĐND TP HÀ NỘI (KHOÁ XV)
Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji
CFLD
Envision Energy
 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong
Ngân hàng Công thương Trung Quốc - ICBC
Vesta