Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn Doanh nghiệp Việt Nam tới Osaka
Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji
CFLD
Envision Energy
 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong
Ngân hàng Công thương Trung Quốc - ICBC
Vesta