Phát biểu của Ông Nguyễn Hoàng tại Lễ khởi công Hanssip ngày 17/12/2012
Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji
CFLD
Envision Energy
 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong
Ngân hàng Công thương Trung Quốc - ICBC
Vesta