Phát biểu của Ông Nguyễn Hoàng - CT kiêm TGĐ N&G Corp tại lễ ký kết N&N Corp - Forval 25 - 2012 ở KS Daewoo
Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji
CFLD
Envision Energy
 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong
Ngân hàng Công thương Trung Quốc - ICBC
Vesta