Ông Hoàng Trung Hải - Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam phát biểu tại Lế khởi công Hanssip - 17/12/2013
Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji
CFLD
Envision Energy
 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong
Ngân hàng Công thương Trung Quốc - ICBC
Vesta