Ban Đầu tư Kinh doanh & HTQT N&G Corp - tham dự buổi gặp gỡ các Tân Đại sứ Việt Nam mới được bổ nhiệm do VCCI tổ chức tại Hà Nội sáng ngày 10/4/2013
Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji
CFLD
Envision Energy
 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong
Ngân hàng Công thương Trung Quốc - ICBC
Vesta