[2018] Phó Tổng Giám Đốc Tập đoàn: Phụ trách Công tác Kế hoạch – Kinh doanh
03:55 | 12/03/2018

 

 

Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji
CFLD
Envision Energy
 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong
Ngân hàng Công thương Trung Quốc - ICBC
Vesta