Tin Công ty
13:49 | 18/08/11
Chiều ngày 18/08/2011, tại trụ sở Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI), số 9 phố Đào Duy Anh, Hà Nội, đã diễn ra buổi làm việc giữa VCCI và Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển N&G (N&G Corp)…
Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji
Khu Công nghiệp Hỗ trợ và Đô thị Dịch vụ Nam Hà Nội - HANSSIP
Hiệp hội Doanh nghiệp ngành Công nghiệp Hỗ trợ Hà Nội
 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong
Công ty cổ phần Nikken Sekkei Civil (NSC) - Tập đoàn Nikken – Nhật Bản
Công ty General Production Nhật Bản