Video toàn cảnh HANSSIP GĐ1

Hiện nay giai đoạn 1 đã hoàn thành với diện tích khoảng 80ha với hạ tầng kỹ thuật hoàn thiện, sẵn sang tiếp đón các tập đoàn trong và ngoài nước đầu tư vào Hanssip. Tiếp nối giai đoạn 2 sẽ tiếp tục được thực hiện nâng tổng diện tích lên 554 ha trong đó riêng khu công nghiệp là 391 ha và khu đô thị là 91 ha Và có định hướng mở rộng lên 2000 ha tương lai.

 

Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji
Khu Công nghiệp Hỗ trợ và Đô thị Dịch vụ Nam Hà Nội - HANSSIP
Hiệp hội Doanh nghiệp ngành Công nghiệp Hỗ trợ Hà Nội
 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong
Công ty cổ phần Nikken Sekkei Civil (NSC) - Tập đoàn Nikken – Nhật Bản
Công ty General Production Nhật Bản