Ông Nguyễn Hoàng phát biểu tại kỳ họp thứ 2, HDND TP Hà Nội
Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji
Yudo
Hiệp hội Doanh nghiệp ngành Công nghiệp Hỗ trợ Hà Nội
 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong
ICBC
Công ty General Production Nhật Bản