Doanh nghiệp Công nghiệp hỗ trợ Hà Nội, chủ động tìm kiếm đối tác Nhật Bản
Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji
Yudo
e
 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong
ICBC
Công ty General Production Nhật Bản