Đẩy mạnh hợp tác phát triển Công nghiệp Hỗ Trợ
Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji
Yudo
e
 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong
ICBC
Công ty General Production Nhật Bản